صفحة رئيسية>جدا Fe2O3 می از خاکستر پایین

جدا Fe2O3 می از خاکستر پایین

نام گذاری وانواع سنگ های رسوبی گروه شیستوزیته

آهک حاصل از پایین شبکه فلزی و گاز دی‌اکسید کربن نیز از بالای کوره خارج می‌شود. آهک زنده پایه کار آن است که باید میزان کربنات کلسیم در سنگ آهک بیش از 90 درصد و مقدار SiO2+Fe2O3+Al2O3 آن کمتر از 4 درصدget price